6996320122 Γεωργιανοί, Βέροια fishfarmkelesidis@gmail.com